Verohallinto on vahvistanut matkakustannuskorvausten enimmäismäärät vuodelle 2021

Kilometrikorvaus 44 senttiä,
kotimaan kokopäiväraha 44 euroa,
osapäiväraha 20 euroa ja
ateriakorvaus 11 euroa.